Begrenzing van het projectgebied

Het projectgebied van het project Herinrichting Tongelreep ligt globaal tussen Achelse Kluis en Valkenswaard en ten westen van het Leenderbos. In figuur 2.1 is dit projectgebied weergegeven.

Figuur 2.1