Herinrichting Beekdal Tongelreep

Waterschap De Dommel gaat samen met de streek, provincie en andere organisaties het beekdal van de Tongelreep herinrichten. Het watersysteem wordt meer natuurlijk ingericht zodat stikstofgevoelige natuur behouden blijft en beschermde planten en dieren in het van oorsprong natte beekdal en moerassen- en vennengebied profiteren. Dit lukt door het water vast te houden én de beek en natuur meer de ruimte te geven. Zo is het gebied beter bestand tegen droge en natte periodes en een veranderend klimaat.

Om vóór 2021 al een deel van de maatregelen te kunnen uitvoeren, is het project in twee delen opgeknipt, waarbij fase 1 naar verwachting als eerste in uitvoering zal gaan en fase II volgend is. Van de eerste fase, het noordelijke deel is er inmiddels een ontwerp Projectplan Waterwet gereed.

De rapporten, zoals het Projectplan en de samenvatting MER, worden hier gepubliceerd en zijn digitaal te bekijken. Daarnaast kunt u de analoge versies downloaden.