Duurzaamheid en klimaat

Het watersysteem wordt klimaatrobuuster doordat minder snel extreme droogte ontstaan en water meer infiltreert in de bodem in plaats van dat het direct uit het gebied wordt weggevoerd. De extra wateroverlast die mogelijk ontstaat tijdens een piekafvoer wordt opgevangen in de flanken van de beekdalen.

In het programma van eisen voor de uitvoering zal gevraagd worden om aan te geven hoe de aannemer aan duurzaamheidsdoelstellingen van Waterschap de Dommel denkt te gaan voldoen. Te denken valt aan het hergebruiken van grond en inzet duurzaam materieel.