Leven de Dommel

Het actieplan ‘Leven de Dommel’ kent verschillende sporen waar Waterschap de Dommel aan wil werken. Dit zijn: Samenwerken, Water op de Kaart zetten, Slim sturen en Ruimte voor Water. De maatregelen naar aanleiding van ‘Leven de Dommel’ zijn opgehaald bij de verschillende werksessies. De maatregelen geven invullingen aan de sporen vanuit het actieplan. De VKA- en plusmaatregelen omvatten diverse ingrepen die direct ten behoeve van de doelstellingen van het programma ‘Leven de Dommel’ zijn ontwikkeld. Daarbij draagt het project nadrukkelijk bij aan een robuustere aanpak van wateroverlast en droogte in het beekdal van de Tongelreep.