Aansluiting overstort gemeente Valkenswaard aanpassen

Oppervlaktewaterkwaliteit

De oppervlaktewaterkwaliteit zal iets verbeteren afhankelijk van de mate van toepassing van de plusmaatregel. De nutriëntenlast neemt af waardoor er uiteindelijk minder nutriënten in het oppervlaktewater terecht komen.