Referentiesituatie (inclusief autonome ontwikkeling)

De milieueffecten van het VKA worden vergeleken met de referentiesituatie. De plusmaatregelen worden vervolgens vergeleken met het VKA. De referentiesituatie betreft de huidige situatie inclusief de autonome ontwikkeling tot 2030. Daarmee geeft de referentiesituatie de situatie weer die naar verwachting op termijn zal ontstaan indien door Waterschap de Dommel geen verdere maatregelen zouden worden uitgevoerd, maar de overige vastgestelde ontwikkelingen wel.

Zo zijn de maatregelen rondom het Greveschutven die worden gerealiseerd door Brabants Landschap, onderdeel van de autonome ontwikkelingen in het gebied. Dit betreft het dempen van watergangen en realiseren van nieuwe natuur. Hierdoor wordt de natuurlijke gradiënt en het watersysteem rondom het Greveschutven hersteld en de instandhouding van de kwetsbare en stikstofgevoelige natuur rondom het ven geborgd.