Effect van wijziging in beheer Tongelreep

Op traject 1, 2 en deels traject 3, wordt het beheer gewijzigd. Dit betekent dat vanaf de grens met België (Achelse Kluis) tot aan de weg Opperheide de beek niet meer wordt gemaaid en onderhouden. Op het traject na de weg Opperheide tot en met de stuw Drie Bruggen wordt het huidige beheer gehandhaafd.

Het voortzetten van het huidige beheer op het traject vanaf de weg Opperheide tot en met stuw Drie Bruggen heeft geen negatieve gevolgen voor de natuurdoelen die zijn geprojecteerd op de beek.

Inmiddels wordt de beek in de huidige situatie op de trajecten 1 en 2 al langere periode niet meer onderhouden. Het effect van de peilstijging en de bijbehorende grondwatereffecten die daardoor ontstaan, zijn inmiddels al deels opgetreden. Doordat in de praktijk een wijziging in profiel en weerstand van de watergang is opgetreden, wordt de maatregel ‘niet meer onderhouden (AW7)’ nu vastgelegd in het projectplan, zodat er een besluit aan ten grondslag ligt.