Effect van wijziging in beheer Tongelreep

Op traject 4 en 5 vanaf Drie Bruggen tot aan Achtereind wordt het beheer gewijzigd, waarmee de beek hierna niet meer wordt onderhouden. De beek wordt in de huidige situatie inmiddels al langere periode niet meer onderhouden. Het effect van de peilstijging en bijbehorende grondwatereffecten die daardoor als gevolg ontstaan, zijn inmiddels al opgetreden. Doordat in de praktijk een wijziging in profiel en weerstand van de watergang is opgetreden, wordt de maatregel ‘niet meer onderhouden (G1, G2)’ nu vastgelegd in het projectplan zodat er een besluit aan ten grondslag ligt.